Přihlašování na semináře

 

Přihlásit se můžete:

V přihlášce uveďte:

  • Jméno a příjmení
  • Název semináře
  • Termín a město konání

V případě přihlášky e-mailem, potvrdíme přijetí přihlášky.

Prosba:

Dostanete-li se dodatečně do situace, že se semináře nemůžete zúčastnit, žádáme Vás o podání zprávy. Děkujeme.

http://www.modraalfa.cz